Shopping bag
Menu
Uw filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Welkom bij Trendies

Privacy Statement


DOBADROS B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOBADROS B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DOBADROS B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de footer van onze webshop.(contact)

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DOBADROS B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DOBADROS B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-adres;
-Land;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geslacht.
-Facebook adres
-Klantnummer
-rekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door DOBADROS B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

MAAK KANS OP €250,- SHOPTEGOED

Word fan van TRENDIES BY ME om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws
Cookies

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk hier ons cookiebeleid.